Členstvo EKOLAMP

0911 / 436 672

Potrebujete poradiť?

HODNOTA PRÍSPEVKU ČLENA

(viditeľný recyklačný poplatok)
Aktuálna hodnota viditeľného recyklačného poplatku od 1. januára 2017:

Druh elektrozariadenia EUR/ ks bez DPH
5.1. Svetelné zdroje
5.1.1. Lineárne žiarivky 0,13
5.1.2. Kompaktné žiarivky 0,13
5.1.3. Vysokotlakové ortuťové výbojky vrátane sodíkových tlakových
výbojok a výbojok s kovovými parami
0,13
5.1.4. Nízkotlakové sodíkové výbojky 0,13
5.1.5. LED žiarovky – polovodičové svetelné zdroje 0,08
5.2. Svietidlá
5.2.1. Svietidlá pre žiarivky s LED s výnimkou svietidiel v domácnosti 0,40
5.3. Ostatné osvetlovacie zariadenia alebo zariadenia pre šírenie a riadene osvetlenia s výnimkou priamo žeravených žiaroviek v inej podskupine neuvedené 0,40

Zmluvní členovia kolektívneho systému EKOLAMP

k 09.06.2015

Zakladatelia združenia

OSRAM Slovakia, a.s.

OSRAM Slovakia, a.s.

Komárňanská cesta 7
940 93 Nové Zámky
www.osram.sk

 Philips Slovakia s.r.o.

Philips Slovakia s.r.o.

Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava
www.philips.sk

GE Hungary Zrt.

GE Hungary Zrt.

Váci út 77
1340 Budapest, Hungary
www.ge.com/hu

LEUCI S.p.A.

LEUCI S.p.A.

via XI Febbraio, 25
239 00 Lecco, Italia
www.leuci.it