0911 / 324 914

Potrebujete poradiť?

ČO JE REFUNDÁCIA PRI EXPORTE SVETELNÝCH ZDROJOV

Refundácia je vrátenie recyklačného poplatku EKOLAMPom pri vývoze svetelných zdrojov, ktoré sú exportované buď samostatne, alebo ako súčasť rôznych osvetľovacích telies či svetelných systémov.
Členovia kolektívneho systému pri predaji svetelných zdrojov ďalším tuzemským subjektom uplatňujú recyklačný poplatok EKOLAMPu. Tieto zdroje sa však po exporte nestanú elektroodpadom na území Slovenska, ale na území krajiny dovozcu a vzťahuje sa na ne recyklačný poplatok tejto krajiny.

EKOLAMP ponúka ako dodatočnú službu exportérom vrátenie recyklačného poplatku zaplateného do kolektívneho systému EKOLAMP.
O refundáciu podľa stanovenej metodiky môže požiadať každý subjekt, ktorý vyviezol svetelné zdroje mimo územia SR a nakúpil ich od člena kolektívneho systému alebo od jeho preukázateľného odberateľa.
Pre podrobný popis pozrite „Verejný návrh zmluvy o refundácii príspevku zaplateného do kolektívneho systému EKOLAMP za svetelné zdroje vyvezené mimo územia SR“